Velkommen til Farmalogg

Bilde
Farmalogg.no er portalen for innmelding av varer og vedlikehold av vareopplysninger i Vareregisteret - et unikt, felles register for apotek og grossister. Alle varer som skal være tilgjengelig for apotek, må meldes inn i Vareregisteret.

Farmalogg.no er også en obligatorisk portal for batchsertifikater for alle legemidler som er markedsført i Norge. Legemiddelleverandører må laste opp batchsertifikater, og disse vil være tilgjengelig for grossistene.

Portalen er tilrettelagt for legemiddel- og handelsvareleverandører, grossister og andre innmeldere. Brukerne av portalen vil til enhver tid ha en oppdatert oversikt over firmaets egne varer i Vareregisteret og batchsertifikater for egne legemidler som er lagret i databasen.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014