FMD og VareWeb

Vi har fått en del henvendelser ad produktkoder og FMD (Forfalskningsdirektivet) og hvilke følger det har for dere i forhold til VareWeb. 


Produktkoder
For at apotek skal kunne skanne 2D-kode i forbindelse med FMD må dere melde inn ny produktkode til Farmalogg. Selv om dere har lagt inn produktkoden i EU-huben, vil ikke det ha betydning for apotek.

Dere skal melde inn produktkoden i VareWeb før pakning med ny produktkode leveres til grossist/apotek, og dere må legge ved mock-up som dokumenterer produktkoden. For nærmere beskrivelse av fremgangsmåten og dokumentasjonskrav, se FAQ om Registrering av ny produktkode/strekkode; https://www.farmalogg.no/no/Infomasjonssider-folder/FAQ-info-sider/Registrering-av-ny-produktkodestrekkode/


Merking av vare FMD, ja/nei, i VareWeb
Alle legemidler med markedsføringstillatelse (MT) skal merkes med FMD ja evt. nei i henhold til direktivet. Fra februar 2019 vil VareWeb tilføres et nytt felt i vareregistreringen slik at dere må angi FMD ja/nei når dere melder inn nye legemidler med MT. Farmalogg innfører feltet FMD ja/nei internt fra 15.11.2018 i forbindelse med at enkelte apotek skal pilotere den nye FMD-funksjonaliteten.

 

Publisert: 30.10.2018
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014