Innmeldingsfrister 1. halvår 2024

Innmeldingsfrister for 1. halvår 2024 er nå publisert.

Disse finnes under Tidsfrister.

Publisert: 25.10.2023
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014