Innmeldingsfrister 2.halvår 2021

Innmeldingsfrister for 2. halvår 2021 er publisert.

Disse finnes under Veiledning - Vareoppdateringer/tidsfrister i VareWeb etter innlogging

Publisert: 24.03.2021
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014