Ny versjon av VareWeb

VareWeb er oppdatert med ny versjon, v. 1.24

 

Denne versjonen inneholder følgende endringer:

 

Feltene for CE-merking og Direktiv/klassifisering CE-merking er fjernet fra VareWeb.

Innmeldte opplysninger og kodeverk som inngår i disse feltene er ikke tilpasset nytt regelverk for medisinsk utstyr og feltene er derfor fjernet. Innmeldte opplysninger har aldri vært videreformidlet til grossister og apotek.

Publisert: 02.06.2021
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014