Prisliste 2022

Prisliste gjeldende fra 1.1.2022 er publisert.

Endringer i prislisten
For innmelding av nye varer endres prisen iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper.

For årlig lisens endres prisene iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper unttatt handelsvarer og tilhørende varegrupper. Lisensen for disse vil økes fra kr 125,- til kr 135,- ekskl. mva. per varenummer.

Bakgrunnen for dette er at et nytt, felles EU-regelverk om medisinsk utstyr er tatt inn i norsk lov. De tre EU-direktivene om medisinsk utstyr er erstattet av to forordninger. Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) gjeldende fra 26.5.2021 og (EU) nr. 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) gjeldende fra 26.5.2022.

 

Vår webportal utvikles i høst med funksjonalitet for å angi om en handelsvare er medisinsk utstyr med tilhørende klassifisering iht. EU-forordningene. Denne funksjonaliteten er helt nødvendig i apotek- og grossistsystem for å kunne etterleve de nye forordningene. Det er forventet at det vil bli økt behov for brukersupport og vedlikehold av funksjonaliteten.

 

Utviklingsprosjektet gjennomføres i samarbeid med grossistene og ansvarlige for apoteksystem. Klassifisering av medisinsk utstyr skal tilgjengeliggjøres i vareregister som leveres til grossister og apotek. Grossistene dekker utviklingskostnadene, og grossister og apotek skal også dekke andeler av driftskostnadene. Løsningen skal etter planen driftsettes i midten av november 2021.

 

Klassifisering av medisinsk utstyr som allerede er på markedet inngår som en del av prosjektet, og Farmalogg vil kontakte relevante leverandører vedrørende dette i løpet av oktober. Ved innmelding av ny vare skal leverandør angi om varen er medisinsk utstyr og velge korrekt klassifisering i et nytt kodeverk som gjenspeiler EU-forordningene.

Publisert: 01.10.2021
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014