Prisliste 2023

Prisliste gjeldende fra 1.1.2023 er publisert. 

Endringer i prislisten
For innmelding av nye varer endres prisen iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper.

For årlig lisens endres prisene iht. årlig, generell indeksregulering for alle varegrupper unntatt handelsvarer og tilhørende varegrupper. Lisensen for disse vil økes fra kr 135,- til kr 150,- ekskl. mva. per varenummer.

Bakgrunnen for dette er at hvis en handelsvare skal endre produktkode/strekkode på grunn av mindre endringer (f.eks. endringer av pakningsdesign), er det ikke lengre behov for å tildele nytt varenummer. I samråd med bransjen er det som kjent utviklet funksjonalitet for at flere produktkoder kan knyttes til ett varenummer. Dette er en stor fordel for dere som vareleverandører som unngår varenummerbytter og kostnader til innmelding når handelsvarer registreres med nye produktkoder. Det er derfor mindre behov for tildeling av nye varenumre, noe som medfører et betydelig inntektstap for Farmalogg. Samtidig ser vi at tiden vi bruker på varenummertildelinger og vedlikehold av vareinformasjon i sum er om lag den samme som tidligere. Årlig lisens skal dekke vedlikehold av vareinformasjon inkludert produktkoder, og vi ser at kvalitetssikring og godkjenning av produktkoder tar mye tid. Dette gjelder spesielt etterlysning av dokumentasjon for nyregistrerte produktkoder og oppfølging av dette, samt avklaringer knyttet til retningslinjer for bruk av produktkoder.

Publisert: 01.10.2022
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014