Legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) og batchsertifikat

Det skal ikke registreres batchsertifikater for legemidler uten MT.

I følge grossistene er det kun krav til CoC for batcher som er frigitt for det norske markedet. Hvis batchen kjøpes inn på registreringsfritak, er ikke batchen frigitt for det norske markedet. Det er følgelig ikke krav om at grossistene skal kontrollere batchens CoC før varen kan legges til salgbar beholdning. Det er derfor kun mulig å laste opp batchsertifikater for legemidler med MT på farmalogg.no.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014