Tidsfrister

Vareoppdateringer og tidsfrister
Vareregisteret oppdateres den 1. og den 15. hver måned.
Nye varer må være meldt inn senest 15 virkedager (tre uker) før ønsket markedsføringsdato.
Reaktivering av vare må være meldt inn senest 15 virkedager (tre uker) før ønsket dato for reaktivering.
Endringer av eksisterende vare
må være meldt inn senest 10 virkedager (to uker) før datoen for når endringen skal gjelde fra.
Les mer om behandlingstid og filutveksling.


Innmeldingsfrister - datoer 2. halvår 2022

Innmeldingsfrister - datoer 1. halvår 2023

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014