Om Vareregisteret

Apotekforeningen og de tre grossistene Alliance Healthcare Norge AS, Apotek 1 Gruppen AS og Norsk Medisinaldepot AS inngikk i mai 2001 en avtale om et felles vareregister for apotekbransjen. Vareregisteret omfatter med få unntak alle varer som omsettes i apotek, og det inneholder opplysninger som er nødvendig for sikker og effektiv håndtering av varen i hele verdikjeden fra produsent/leverandør, via grossist og detaljist, til sluttbruker.

Farmalogg har ansvaret for driften av Vareregisteret, og videreselger registeret til sluttbrukere i bransjen (f.eks. apotek og statistikkfirma). Selskapet er et aksjeselskap heleid av Apotekforeningen. Farmalogg drifter også Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Driften av Vareregisteret skjer i nært samarbeid med legemiddelgrossistene, Direktoratet for medisinske produkter (DMP), Helfo og WHO Collaborating Centre for Drugs Statistics Methodology. Opplysningene om varene i Vareregisteret bearbeides på datafiler som utveksles mellom samarbeidspartnerne.

Informasjon fra Vareregisteret benyttes også i DMPs database FEST .

Vareregisteret oppdateres den 1. og den 15. hver måned og distribueres til apotek, grossister og andre mottakere.

Farmalogg - et knutepunkt i informasjonsflyten

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014