Legemiddelstatistikk

Informasjonen i Farmaloggs legemiddelstatistikk (FLS) er det nærmeste vi kommer en samlet oversikt over legemiddelforbruket i Norge. Vår statistikk omfatter salg av legemidler og øvrige varer i norske apotek. Alle innrapporterte omsetningstall gjelder reelle utsalgspriser i apotek (AUP) på salgstidspunktet. Vi kan levere både salgsvolum (antall pakninger og DDD) og omsetningstall per varenummer. For mer informasjon om innholdet i statistikken, se beskrivelse av datagrunnlaget i FLS.

Farmalogg selger i utgangspunktet kun data til offentlige aktører, men det kan gjøres unntak for private aktører til forskningsformål. Dersom du som privat aktør ønsker å kjøpe data fra Farmalogg må du derfor sende oss en e-post og redegjøre for ditt forskningsprosjekt.

Ved henvendelser, kontakt:

Mattis Brænne Wigestrand    mattis.wigestrand@apotek.no    915 11 776
Sindre Tønnessen Tokheim    sindre.tokheim@apotek.no  
Per Viksmo    per.viksmo@apotek.no  
Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014