Behandlingstid og filutveksling

Bakgrunnen for en behandlingstid på tre uker, er at innlegging av nye varer i Vareregisteret går gjennom flere trinn der flere aktører er involvert. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology hos Folkehelseinstituttet skal godkjenne ATC-kode, definert døgndose, statistikkfaktor etc. for legemidler med og uten markedsføringstillatelse, naturlegemidler, tradisjonelle og veletablerte plantebaserte legemidler og apotektilvirkede legemidler. Legemiddelverket skal legge til eventuelle maksimalpriser, refusjonskoder og tilhørende refusjonsopplysninger, refusjonspriser, trinnpriser og byttegruppekoder for relevante preparater. Helfo skal legge til pris- og refusjonsopplysninger for medisinsk utstyr og næringsmidler til spesielle medisinske formål. Grossistene skal deretter bearbeide innmeldingene internt i sine systemer for å klargjøre for bestilling fra apotek.

Innmeldingene bearbeides på datafiler som sendes mellom aktørene. Denne prosessen tar ca. 2 uker. Før innmeldingene sendes på datafiler til de ulike aktørene, må de saksbehandles av Farmalogg. Ved eventuelle mangelfulle eller uklare innmeldinger må vi ha tid til å konferere med innmelder før saksbehandlingen kan fullføres. 

Grossistene mottar opplysninger om alle varer som er ferdig behandlet, også de med markedsføringsdato frem i tid. Reseptpliktige legemidler til human bruk med markedsføringstillatelse i Norge regnes som ferdig behandlet når det er lest inn godkjent pris fra Legemiddelverket.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014