Registrering av ny produktkode/strekkode/GTIN

Vi anbefaler at dere benytter Chrome eller Firefox som nettleser når dere skal registrere ny produktkode.

1. Hvordan registrere ny produktkode F-pak (forbrukerpakning)?
    * Bemerk at varenummer, varebetegnelse og kvantum må være uendret.
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Produktkoder i den blå menylinjen og deretter Produktkode F-pak.
    * Søk opp varen som har fått ny produktkode/strekkode og trykk på Velg.
   
* Trykk på Registrer produktkode F-pak.
   
* Fyll ut feltet Produktkode F-pak.
   
* Last opp påkrevd dokumentasjon (se pkt. 3).
    * Dokumenter som lastes opp på farmalogg.no er kun tilgjengelig for firmaet som laster det opp og Farmalogg.

2. Hvordan registrere ny produktkode innerpakning?
    * Produktkode innerpakning gjelder kun for legemidler, enteral ernæring og kosttilskudd.
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Produktkoder i den blå menylinjen og deretter Produktkode innerpakning.
    * Søk opp varen som har produktkode/strekkode på innerpakningen og trykk på Velg.
   
* Finn pakningen/produktkoden i tabellen som har innerpakning med produktkode og trykk på +.
    * Fyll ut følgende felt:
       Produktkode innerpakning
       Pakningsstørrelse/kvantum av innerpakningen
       Antall innerpakninger
   
* Last opp påkrevd dokumentasjon (se pkt. 3).
    * Dokumenter som lastes opp på farmalogg.no er kun tilgjengelig for firmaet som laster det opp og Farmalogg.

3. Hva kreves av dokumentasjon?
    * Krav til dokumentasjon for handelsvarer.
    * Krav til dokumentasjon for legemidler.

4. Hvor mange produktkoder kan være registrert til ett varenummer?
    * Det er ingen begrensning på antall produktkoder knyttet til et varenummer.

5. Hva gjør jeg når det er samme produktkode på F-pak og innerpakning?
    * Når forholdet mellom F-pak og innerpakning er 1:1 (f.eks. en eske inneholder kun ett hetteglass), kan det i henhold til GS1 standard være samme produktkode på F-pak og innerpakning.
    * På farmalogg.no registreres produktkoden som produktkode F-pak, men pakningsnivå angis som primærnivå for å indikere at produktkoden er angitt på pakningen nærmest legemiddelet.
    * Dersom produktkoden er registrert fra før med pakningsnivå sekundærnivå, varsle oss per e-post så vil vi endre til primærnivå.
    * Endring av pakningsnivå skal dokumenteres med mock-up av label hvor produktkoden fremkommer enten i en maskinlesbar 2D-kode eller den er satt inn som en kommentar.

6. Hvorfor er det ikke mulig å registrere produktkode innerpakning?
    * F-pak må ha produktkode for at det skal være mulig å legge til produktkode for innerpakninger.
    * Dersom F-pak inneholder flere innerpakninger med ulike pakningsnivå, må alle nivåene ha produktkode.
    * Det er ikke mulig å legge til produktkode innerpakning dersom det allerede er lagt inn produktkode innerpakning for den valgte pakningen/produktkoden.
    * Det er ikke mulig å legge inn produktkode innerpakning hvis pakningsnivå for den valgte pakningen/produktkoden er primærnivå. Kontakt evt. Farmalogg.

 7Hva menes med begrepene produktkode og strekkode?
    * Produktkode er en unik identifikator for en vare, GTIN eller NTIN som benyttes i masterdatasystemer og presenteres for elektronisk avlesning i en strekkode.
    * Strekkode er en maskinelt lesbar informasjonsbærer som gir en unik identifikasjon ved skanning av en pakning. Begrepet brukes både om endimensjonal, lineær strekkode (f. eks. EAN-13) og todimensjonal strekkode (f.eks. 2D Data Matrix).
    * GTINTM (Global Trade Item number) er en internasjonal unik identifikasjon som brukes i varehandel. GTIN består vanligvis av 13 sifre og inneholder et landbasert prefiks, firmaets eget leverandørnummer, internt referansenummer og et kontrollsiffer (modulo-10-beregning).
    * NTIN (National Trade Item Number) er en GTIN med et felles nordisk prefiks som eies av NNC (Nordic Number Centre i Finland) og benyttes kun for legemidler med markedsføringstillatelse. NTIN inneholder det nordiske varenummeret og kan derfor kun endres dersom varenummeret endres. NTIN skiller ikke mellom pakninger med samme detaljeringsgrad som GTIN, og er derfor ikke alltid en unik identifikator. Et varenummer kan kun ha én NTIN, men flere GTIN.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014