Endring av produktkode/strekkode/GTIN

1. Hvordan endre en produktkode?
    * Det er ikke mulig å endre produktkoder som er meldt inn i Vareregisteret.
    * Dersom en vare har fått ny produktkode, registrer den nye produktkoden, se Registrering av ny produktkode/strekkode/GTIN.
    * Dersom en vare har en produktkode som er feil, registrer den korrekte produktkoden for varen som ny produktkode, se Registrering av ny produktkode/strekkode/GTIN.

2. Hvordan slette en produktkode?
    * Det er ikke mulig å slette produktkoder som er meldt inn i Vareregisteret, kun endre status til kansellert. Dette utføres av Farmalogg.
    * Det er kun aktuelt å endre status til kansellert dersom produktkoden er meldt inn til feil vare. Bemerk at en produktkode som er kansellert kan aldri gjenbrukes for samme varenummer.

3. Skal produktkoder som ikke trykkes på pakningen lenger fjernes?
    * Nei, alle produktkoder som har vært gyldige for varen forblir registrert på varen. Det er ingen begrensninger på hvor mange produktkoder som kan være registrert på en vare.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Sende en e-post til Farmalogg.

 

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014