Firma- og brukerinformasjon

1. Hvordan få tilgang til VareWeb?
    * Du må opprettes som ny bruker med aktuelle brukerroller av firmaets hovedkontakt evt. Farmalogg dersom hovedkontakten ikke er tilgjengelig.
    * Dersom firma ikke er registrert i VareWeb fra før, velg Registrer nytt firma.
       Den som registrerer firmaet blir automatisk satt som hovedkontakt.
    * Kontakt Farmalogg ved spørsmål om firma er registrert fra før og/eller hvem som er hovedkontakt.

2. Hvordan endre passord?
    * Logg inn i VareWeb.
    * Gå til Min side – Min profil.
    * Velg Rediger, deretter Endre passord.
    * Skriv nytt passord.
    * Avslutt med Lagre.

3. Krav om passordbytte
    * Det er krav om å bytte passord minst én gang årlig, og det sendes e-postvarsel når det er 11 månedere siden sist du byttet passord.
    * Dersom du ikke bytter passordet innen fristen (en månedet etter varselet), vil brukeren din automatisk deaktiveres. Da vil du ikke kunne logge inn i VareWeb.
    * Dersom brukeren din er deaktivert, ta kontakt med hovedkontakten for ditt firma som kan aktivere brukeren din, se pkt. 5d.

4. Hvordan endre firmainformasjon og/eller hovedkontakt?
    * Send e-post med endringer til Farmalogg.

5. Informasjon for hovedkontakten:

    a) Hvordan opprette ny bruker?
         * Logg inn i VareWeb.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Velg Opprett ny bruker under kontaktlisten.
         * Fyll inn navn,e-postadresse og evt. telefonnummer.
         * Brukernavnet kan endres dersom dette allerede er i bruk (se punkt b).
         * Aktuelle brukerroller må tildeles (vareinnmelder, batchkontakt og/eller batchinnmelder).
         * Avslutt med Lagre.
         * E-post med link til aktivering sendes direkte til ny bruker som selv oppretter passord.

    b) 
Kan en person være bruker på vegne av flere firma?
         * Ja, men det må opprettes en egen bruker for hvert firma av hovedkontaktene.
         * E-postadressen og passordet kan være det samme, men brukernavnet må være forskjellig.

    c) 
Hvordan endre brukerroller?
         * Logg inn i VareWeb.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Klikk på blyantikonet for brukeren som skal endres.
         * Hak av for aktuelle brukerroller (vareinnmelder, batchkontakt og/eller batchinnmelder).
         * Avslutt med Lagre.
         * Dersom du endrer dine egne brukerroller, må du logge inn på nytt for at endringene skal tre i kraft.

    d) 
Hvordan deaktivere/aktivere en bruker?
         * Logg inn i VareWeb.
         * Gå til Min side – Kontaktliste.
         * Dersom brukeren er deaktivert, må det hakes av for Vis alle for at brukeren skal bli synlig i kontaktlisten.
         * Klikk på blyantikonet for brukeren som skal deaktiveres/aktiveres.
         * Velg Deaktiver evt. Aktiver.
         * Avslutt med Lagre.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014