Registrering av batchsertifikat for legemidler med markedsføringstillatelse (MT)

1. Hvordan registrere batchsertifikat?
    * Logg inn på farmalogg.no.
    * Velg Batchoversikt i den blå menylinjen og deretter Registrer nytt batchsertifikat midt på siden.
    * Fyll inn følgende felter:
       Batchnummer                   Angitt i sertifikatet og på pakningen
       Utløpsdato for batchen  
Angitt i sertifikatet og på pakningen
       Frigivningsdato                Datoen da QP har frigitt batchen for salg for det norske markedet
    * Legg til varenummeret/pakningen batchnummeret gjelder for.
       - Dersom et batchnummer gjelder for flere varenumre/pakninger, og disse har samme utløpsdato og frigivningsdato, kan alle varenumrene/pakningene legges til i den samme registreringen.
       - Dersom batchnummeret gjelder for flere batcher med ulik frigivningsdato og/eller utløpsdato og disse har hvert sitt sertifikat, skal alle disse sertifikatene lastes opp til samme registrering. Det er ikke mulig å registrere samme batchnummer og varenummer flere ganger.
    * Det skal kun registreres batchsertifikater for legemidler med MT
       Status må være Ferdig behandlet, Markedsført eller Skal utgå.
       Preparatet må være oppført på det firmaet du er logget inn på vegne av.
    * Last opp batchsertifikat(ene).
       Dersom batchnummeret gjelder for flere varenumre/pakninger og disse har hvert sitt sertifikat, skal alle disse sertifikatene lastes opp.

2. Hva betyr feilmeldingen Ugyldig varenummer?
    * Den valgte varen er ikke markedsført i Norge og er registrert som legemiddel uten MT. Det er kun mulig å registrere batchsertifikat for legemidler med MT.
    * Den valgte varen er oppført på en annen markedsfører/representant enn det firmaet du er logget inn på vegne av.
    * Den valgte varen er ikke meldt inn, har status Under behandling eller status Utgått.

3. Hvorfor er det ikke mulig å laste opp batchsertifikatet?
    * Filnavnet inneholder spesialtegn eller dobbelt punktom. Fjern spesialtegn eller et av punktumene fra filnavnet og forsøk å laste opp dokumentet på nytt.
    * Sjekk at du bruker nettleseren Internet Explorer v.10 eller nyere versjon, eller nyere versjon av Firefox eller Chrome.

4. Hva hvis batchen er frigitt for et annet land?
    * Batchsertifikat for utenlandske pakninger skal registreres på farmalogg.no når DMP har gitt tillatelse til salg av utenlandsk pakning i forbindelse med mangelsituasjon.
    * Dette gjelder kun når den utenlandske pakningen selges på eksisterende nordisk varenummer som allerede er oppført på farmalogg.no.
    * Tillatelsen fra DMP skal ikke registreres på farmalogg.no, men sendes direkte til grossistene som videreformidler informasjonen til sine apotek.
    * Bemerk at det ikke skal lastes opp batchsertifikat når det er tildelt et nasjonalt varenummer av Farmalogg for utenlandsk pakning.


Fikk du ikke svar på det du lurte på? Send en e-post til Farmalogg.

 

Farmalogg AS | Slemdalsveien 1 | Postboks 5070 Majorstuen | 0301 Oslo | Tlf: +47 21 62 02 00 | farmalogg@apotek.no
Personvernerklæring Copyright © 2014